uncute animals 2021

En serie korta audiopjäser

Dessa fyra korta monologer uppstod genom MiM-Nya dramatikers verkstäder under pandemin. Pjäserna nedan är lästa av författarna själva. Utgångspunkterna var väldigt olika och det var först efteråt som vi insåg att dessa fyra verkade dela ett gemensamt tema, nämligen mindre söta djur. Därav uppstod namnet Uncute animals. Vi presenterar dem här som ett motgift mot alla söta djur som översvämmar webben. De mindre söta djuren är: ko, varg, kraken (ett mytiskt hav monster) och människan.

Ad Lupum


Skriven och läst av Frej Hedman

Kraken


Skriven och läst av Rebecca Nordman

Svart vinterdag


Skriven och läst av Petra Bussman

En Mu-sväng


Skriven och läst av Minna Valkama