MiM - Nya dramatiker

Julian garner

Dramatiker & pedagog

Dramatiker Julian Garner grundade MiM tillsammans med dramatiker Hanna Åkerfelt 2014. Garner ären drivande kraft i gruppen och handleder skrivverkstäderna, samt regisserar en stor del avmedlemmarnas pjäser på scen. Han har själv skrivit över 40 pjäser som har producerats i storutsträckning i Europa och Nordamerika. Garner har fungerat som husdramatiker vid Hampstead Theatre och National Theatre Studio i London, NRK Radioteatret i Oslo, samt varit med om ett mångårigt samarbete med Trønderlag Teater in Norge och därpå skrivit för BBC. Hans pjäs The Awakening (Svarte Okser) vann Ibsen priset i Norge och Silent Engine vann Fringe First prize vid Edinburgh Festival. År 2012 blev han tilldelad Nylands svenska kulturfonds pris.

Åren 2002-2004 fungerade Julian som huvudlärare på VNFs teaterlinje och har sedan dess arbetatmed pedagogik och dramatiskt skrivande.

FOTO: Pette Rissanen

Gå med i MiM- nya dramatiker


Vill du lära dig att skriva dramatik? Nu har du möjligheten!


MiM - Nya dramatiker välkomnar nya medlemmar året om och riktar sig till alla som är nyfikna på att prova på att skriva dramatik. Verksamheten rekommenderas för 16 åringar uppåt och man behöver inte ha tidigare erfarenhet av att skriva dramatik.


Gruppen träffas varannan vecka och då deltagarna får lära sig grundverktyg som dramatikernanvänder sig av i sitt berättande. Samtidigt jobbar deltagarna med att skapa korta texter som presenteras i gruppen och bearbetas i takt med att deltagarna fördjupar sitt kunnande. Varje terminordnas presentationer av de bearbetade texterna.


De som är intresserade att höra mer om gruppens verksamhet kan skicka e-post till mimnyadramatiker@gmail.com.


2023


Stort tack till våra bidragsgivare som möjliggör vår verksamhet